www.luongha.vn

Công trình tiêu biểu

 • Tòa nhà ban tôn giáo chính phủ

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯỠNG HÀ Địa chỉ: 568 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Điện thoại: 04 8548 734 - Hotline: 0985 334 568 Email: luonghavd1968@gmail.com

 • Nhà sưởng sản xuất khu công nghiệp Tiên Sơn

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯỠNG HÀ Địa chỉ: 568 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Điện thoại: 04 8548 734 - Hotline: 0985 334 568 Email: luonghavd1968@gmail.com

 • Chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯỠNG HÀ Địa chỉ: 568 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Điện thoại: 04 8548 734 - Hotline: 0985 334 568 Email: luonghavd1968@gmail.com

 • Chi nhánh ngân hàng công thương

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯỠNG HÀ Địa chỉ: 568 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Điện thoại: 04 8548 734 - Hotline: 0985 334 568 Email: luonghavd1968@gmail.com

 • Chung cư chất lượng cao Trung Hoà - Nhân Chính

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯỠNG HÀ Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Điện thoại: 04 8548 734 - Hotline: 0985 334 568 Email: luonghavd1968@gmail.com

 • Nhà thi đấu tổng hợp trường ĐHTDTT

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LƯỠNG HÀ Địa chỉ: 568 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội Điện thoại: 04 8548 734 - Hotline: 0985 334 568 Email: luonghavd1968@gmail.com